Ważne informacje:
SKŁADKA DO KOŁA: 600 ZŁ
OPŁATA NA GAJÓWKĘ: 850 ZŁ DO 15 LIPCA 2016r.
ŁOWCZY: MOŻNA POLOWAĆ W LASACH

Przygotowania do Hubertusa Spalskiego

Zarząd koła podjął decyzję o powrocie do współorganizowania z Zarządem Okręgowym w Piotrkowie Trybunalskim dorocznego Hubertusa Spalskiego. W tym roku polowania odbędą się 8 października. Podobnie, jak w poprzednich latach, koło otrzyma 5 imiennych zaproszeń na hubertowiny z możliwością polowania w kołach współorganizujących obchody. Chętnych do uczestnictwa prosimy o zgłaszanie się do końca sierpnia do łowczego.


Nasze koło przeprowadzi polowanie typu szwedzkiego i w związku z tym łowczy prosi o zgłoszenie się do niego sześciu myśliwych, którzy zadeklarują udostępnienie swoich samochodów terenowych do rozwożenia myśliwych na zwyżki. Tych sześciu kolegów także będzie mogło wziąć udział w polowaniu, niezależnie od przyznanych centralnie zaproszeń. Jest więc okazja do szerokiej reprezentacji naszego koła na najważniejszym święcie polskich myśliwych. Zgłoszenia do końca sierpnia.


Po polowaniu odbędzie się biesiada myśliwska ( 135 zł/os) w hotelu Prezydent. Łowczy zaprasza do uczestnictwa w biesiadzie większą grupą. W celu rezerwacji całego stołu prosi on o deklaracje uczestnictwa w imprezie najpóźniej do południa 19 sierpnia (piątek). Mile widziane osoby towarzyszące.

20160728 174312 1


 

 

Apel zarządu

budzetZarząd Koła Diana zwraca się z apelem o pilne wpłacenie zaległych składek członkowskich i opłat na budowę nowej kwatery.

Wpłacenie składek jest warunkiem koniecznym dla sprawnej działalności naszego koła i budowy naszej wspólnej nowej kwatery.


Prace gospodarcze 25 czerwca

Dzień gospodarczy był upalny ( do 37*C) więc frekwencja nie dopisała. Obecni byli: Bogdan Borkowski, Jan Wolski, Krzysztof Wolski, Krzysztof Borkowski oraz koledzy i sympatycy - Michał Zaborski (fundator pracy koparki) i Grzegorz Foltak. Wykonano:
- ułożenie kabla ziemnego energetycznego od skrzynki licznikowej do budynku
- uporządkowanie terenu wokół budynku i wewnątrz
- przycięcie drzew i krzewów

DSC 0800v.v01DSC 0805.v01


Nowy skarbnik

2016 05 14 17.28.48 BP

W związku z zawieszeniem w prawach członka PZŁ kolegi Tadeusza Karmazy, będącego skarbnikiem Koła, Zarząd działając na podstawie § 62 ust. 8 Statutu Polskiego Związku Łowieckiego, postanowił powierzyć tą funkcję koledze Bogdanowi Paćko – członkowi macierzystemu naszego Koła.

 

Apel o nagrody dla dzieci ze szkoły w Brudzewicach

Szanowni Koledzy,

 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o darowiznę nagród dla dzieci ze szkoły w Brudzewcach.

Poszukujemy książek o tematyce przyrodniczej, gier edukacyjnych oraz materiałów plastycznych. Nagrody zostaną wręczone na zakończenie roku szkolnego w dniu 24.06.2016r. W przypadku pytań prosimy o kontakt do kolegi Antoniego Wrzoska.

FACEBOOK

Konkurs Ogloszenie lato owady 1Konkurs Ogloszenie lato owady 2


Prace gospodarcze sobota, 25 czerwca

Zarząd zaprasza członków, stażystów i sympatyków na prace gospodarcze przy przy porządkowaniu terenu budowy nowej siedziby.
Prosimy o kontakt z członkami zarządu w celu przydziału robót.


Dobrowolna zbiórka na gajówkę

Akcja Cegiełka Po wielkich trudach, ruszyła akcja zbierania cegiełek na dofinansowanie wyposażenia naszej nowej gajówki. Wszyscy nabywcy cegiełek (200zł, 500zł, 1000zł, 2000zł oraz dowolne kwoty) zostaną upamiętnieni na tablicy, która będzie zamontowana na ścianie w salonie gajówki. Nie zostanie pominięty także dotychczasowy wkład poniesiony przez kolegów. Prosimy o podliczenie wykonanych prac i zbiorczy wpis w e-protokole z czynności gospodarczych.