Ważne informacje:
Składka na Gajówkę: Przypominamy o konieczności wpłaty 300 zł
SKŁADKA DO KOŁA: 400 ZŁ  do 15.05.2017r.

Sprzątanie po budowie

W dniu 10.06.2017 w ramach prac społecznych Kol. Jan Wolski wraz Kolegami, którzy złożyli podania o przyjęcie do naszego Koła - Ryszardem Kazimierskim, Szymonem Urbanem, Krzysztofem Borkowskim oraz zaprzyjaźnionym Sebastianem Adachem - wykonali porządkowanie otoczenia kwatery uprzątając palety, stemple, deski i cegły.

170610 1170610 2


Konkurs

Nasze Koło ogłosiło konkurs dla uczniów szkoły podstawowej w Brudzewicach. Uczniowie przygotują zielnik wykorzystując rośliny lokalne.
Koło „Diana” współpracuje ze szkołą w Brudzewicach od 5 lat.Szczegóły współpracy na stronie www.facebook.com/kldianawarszawa.

plakat


Prace w sadzie

W dniu 11 czerwca br. przeprowadzono prace porządkowe w sadzie zlokalizowanym na poletku Deputaty. Skoszono trawę oraz nawieziono drzewka i krzewy. W sadzie posadzono kilkadziesiąt drzew owocowych, kasztanowce, jarzębine, orzech włoski oraz dereń jadalny. Prace przeprowadzili Adam Szewczyk oraz Antoni Wrzosek.

IMG 7171IMG 7172


Piknik w szkole w Idzikowicach

W dniu 11 czerwca br. odbył się piknik na który zaproszono nasze Koło. Spotkanie pt. „Cudze chwalicie swego nie znacie” zorganizowano w szkole w Idzikowicach.
W czasie uroczystości uczniowie prezentowali tradycyjne piosenki opoczyńskie. Odbył się m.in. konkurs na najlepsze wypieki przygotowane przez rodziców.

IMG 7177FullSizeRender


Trening strzelecki 2017

Zarząd Koła bardzo serdecznie zaprasza na trening strzelecki, który odbędzie się 24 czerwca (sobota) w godzinach 9 - 13, na terenie strzelnicy PZŁ w Suchodole. Przypominamy, że przystrzelanie broni jest warunkiem koniecznym do otrzymania odstrzałów indywidualnych. Zaświadczenia będą też sprawdzane na zbiórkach myśliwych przed polowaniami zbiorowymi. Rzutki w konkurencjach śrutowych oraz catering na koszt Koła.


Uratowany łoszak

14 maja, przy zbiorniku wody za Trzecim Poletkiem, ok godz. 19 znaleziono martwą klępę a obok niej małego łoszaka. Powiadomiono leśniczego oraz schronisko dla dzikich zwierząt. Mały walczy o przetrwanie na tym świecie, ponieważ matka padła prawdopodobnie z powodu przepasożytowania wątroby. On też najwyraźniej cierpi z tego powodu. Całą akcją kierował podłowczy koła Diana Bogdan Borkowski z kolegami Witkiem Grabskim oraz Michałem Stolarczykiem. Nieoceniona okazała się pomoc nadleśniczego Tadeusza Dróżdża i leśniczego Pawła Bogusza, którym składamy wielkie podziękowania za fachowe wspomożenie myśliwych. O stanie ocalonego będziemy informować w następnych artykułach.

 


Ustalenia walnego zgromadzenia

W dniu 21 maja odbyło się walne zgromadzenie członków koła. Przebiegało w spokojnej, merytorycznej atmosferze. W obradach uczestniczyło 25 z 42 członków koła. Na wstępie minutą ciszy uczczono zmarłego niedawno prezesa Henryka Rodziewicza. Przyjęto sprawozdanie budżetowe zarządu za poprzedni sezon i uchwalono budżet 2017-18. Zarząd otrzymał absolutorium. Na funkcję skarbnika powołano Bogadana Paćko, który tymczasowo sprawował tą funkcję. Na członka komisji rewizyjnej powołany został Tadeusz Karmaza. Z istotnych zmian należy odnotować wzrost składki członkowskiej, która wynosi obecnie 1600 zł i od której możliwe są liczne odliczenia za wykonane prace gospodarcze oraz - co jest nowością - za przyjazd na obrady walnego zgromadzenia. Uchwalono także opłaty na nową gajówkę - 10 zł za noc pobytu i jednorazową opłatę dla wszystkich członków w wysokości 300 zł w celu sfinansowania budowy budynku gospodarczego. 

 § 3

1. Wysokość rocznej składki członkowskiej w Kole wynosi 1600 zł.

2. Myśliwym, którzy ukończyli 70 lat, składkę członkowską zmniejsza się do 400 zł.

3. Wpłata składki może być uiszczona w ratach – I rata do 15 maja (min. 400zł), II

rata do 15 września (min.400 zł). III rata do 31 marca - po rozliczeniu prac gospodarczych i udziału w Walnym Zebraniu.

4. Dla myśliwych którzy ukończyli 70 lat wpłata składki może odbywać się w ratach – I rata do 15 maja (min. 200zł), II rata do 15 września (min.200 zł).

5. Zasady opłat za polowanie zaproszonych gości reguluje uchwała o zasadach wykonywania polowań obowiązujących w KŁ Diana.

§ 4

1. Zwolnienie ze składki członkowskiej przysługuje:

a. Myśliwym - w wysokości odpowiadającej ilości wypracowanych punktów za prace gospodarcze w przeliczeniu 1 punkt = 1 złoty, maksymalnie do 600 zł. (Nie dotyczy myśliwych którzy ukończyli 70 lat).

b. Przyjazd na walne zgromadzenie w danym roku gospodarczym - zwolnienie w wysokości 200 zł (Nie dotyczy myśliwych którzy ukończyli 70 lat).

§ 5

1. Uchyla się uchwałę nr 7 WZC z 16 maja 2015 roku dotyczącą regulaminu prac gospodarczych wraz z tabelą oceny prac społecznych i odliczeń.

§ 6

1. Wprowadza się opłatę noclegową dla korzystających z Gajówki Studzianna wypłacaną w gotówce do tzw. skarbonki przez każdego myśliwego i gościa w kwocie 10 zł za osobę/noc.

§ 7

1. Wprowadza się jednorazową opłatę na rzecz wybudowania budynku gospodarczego na terenie Gajówki w Studziannej w wysokości 300 zł płatne do końca czerwca 2017 roku.

 

Nieznacznym modyfikacjom w stosunku do tych proponowanych w materiałach uległy też zasady polowań indywidualnych. Poprawiona i zatwierdzona uchwała zostanie opublikowana niebawem na naszej stronie.

Z dużą przyjemnością informujemy, że na wniosek kolegów zarząd będzie wnioskować do Kapituły Odznaczeń Łowieckich o następujące medale:

  1. Henry Rodziewicz - złom (pośmiertnie)
  2. Koło Diana - brązowy medal zasługi łowieckiej
  3. Wojciech Piątkowski - brązowy medal zasługi łowieckiej
  4. Edward Zawadzki - brązowy medal zasługi łowieckiej