Ważne informacje:
II RATA SKŁADKI DO KOŁA: 400 ZŁ PŁATNE DO 15.09.2017R
Składka na Gajówkę: Przypominamy o konieczności wpłaty 300 zł
I RATA SKŁADKI DO KOŁA: 400 ZŁ  DO 15.05.2017r.

Nowe zasady selekcji

Zarząd uprzejmie prosi o zapoznanie się z Uchwałą NRŁ z dn. 15.12.2015r. w sprawie przyjęcia zasad selekcji populacyjnej i osobniczej zwierząt łownych w Polsce oraz zasad postępowania przy ocenie zgodności odstrzału wraz z załącznikiem.

Nowe Zasady selekcji będą obowiązywały od nowego sezonu łowieckiego - 01.04.2018.

 


 

Wyjaśnienia GIW dotyczące sposobu postępowania na wypadek znalezienia martwego dzika

Szanowni Państwo
W nawiązaniu do pytań obywateli dotyczących propozycji opracowania wytycznych dla myśliwych odnośnie bioasekuracji uprzejmie informuję, że w roku 2015, Główny Lekarz Weterynarii, po konsultacjach z Podlaskim Wojewódzkim Lekarzem Weterynarii, Polskim Związkiem Łowieckim, Generalną Dyrekcją Lasów Państwowych oraz Państwowym Instytutem Weterynaryjnym - Państwowym Instytutem Badawczym w Puławach opracował Wytyczne dotyczące stosowania zasad bioasekuracji przez myśliwych w czasie polowań, transportu tusz odstrzelonych dzików oraz w czasie pobierania próbek do badań laboratoryjnych w kierunku ASF, w obszarze objętym ograniczeniami obszarze zagrożenia. Wytyczne w przedmiotowym zakresie zostały przekazane ww. instytucjom oraz członkom Grupy Ekspertów ds. ASF. Ponadto, w roku 2016 Główny Lekarz Weterynarii, w związku z prowadzonymi akacjami poszukiwania padłych dzików, opracował Wytyczne dla sił zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej - Postępowanie w przypadku znalezienia padłego dzika,  w którym również zostały opisane zasady bioasekuracji.  W roku 2017 Główny Lekarz Weterynarii opracował także ulotkę dotyczącą postępowania w przypadku znalezienia padłego dzika, a także Procedurę przeszukiwania obszarów i zbierania zwłok dzików lub ich szczątków dla jednostek terenowych IW.

Jednocześnie informuję, że na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Weterynarii znajdują się materiały informacyjne, skierowane do m.in. myśliwych i leśników, dotyczące tematyki ASF, w tym także zasad bioasekuracji. Link do materiałów:
https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/informacje-dla-lekarzy-weterynarii

Emilia Łoś-Deryło
Starszy Specjalista
Wydział ds. Zwalczania Chorób Zakaźnych Zwierząt Biuro Zdrowia i Ochrony Zwierząt Główny Inspektorat Weterynarii ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa
Telefon: +48 22 623 18 52
Faks: +48 22 623 14 08
www.wetgiw.gov.pl


PROTEST MYŚLIWYCH PRZECIWKO NACJONALIZACJI PZŁ

Szanowni Koledzy,

 

W najbliższy piątek, 2.02.2018r odbędzie się manifestacja myśliwych niezadowolonych z proponowanych przez sejmową, rządową większość zmian w Prawie Łowieckim. Zmiany te spowodują upaństwowienie naszego Zrzeszenia. Będzie to powrót  do powojennych, bolszewickich czasów, kiedy władza zagarnęła wszystkie dziedziny życia, łącznie z ręcznym sterowaniem, narzucającym kierownictwo niezależnych organizacji. Wszyscy mamy świadomość, że w naczelnych organach PZŁ zasiadają osoby "z przeszłością", ale nie może to być powodem zniewolenia całego Zrzeszenia.

 

Wzywamy do manifestacji naszego sprzeciwu w najbliższy piątek, 2 lutego o godzinie 12 przed gmachem Ministerstwa Środowiska od strony ul. Wawelskiej w Warszawie. Prosimy o wyposażenie się w elementy odblaskowe oraz myśliwskie sygnałówki, gwizdki i inne głośne instrumenty.

 

Miejmy świadomość, że za nas - myśliwych nikt nie będzie walczył i nie możemy liczyć na odzew indoktrynowanego pseudoekologicznymi ideami społeczeństwa. Musimy dać wszystkie ręce na pokład!!!

 

Stanowisko ZG Polskiego Związku Łowieckiego:


 

 

Konkurs plastyczny dla uczniów

Koło łowieckie „Diana” ogłasza konkurs plastyczny dla uczniów Szkoły Podstawowej w Brudzewicach. Tematem konkursu jest: „Jakie ptaki przylatują do mojego karmnika?”.
Termin nadsyłania prac to 1 marca 2018 r. Więcej informacji na stronie www.facebook.pl/kldianawarszawa
Konkurs Ogloszenie 2017 12 15 1Konkurs Ogloszenie 2017 12 15a 1

Odstrzał sanitarny dzików w 205

Zarząd informuje, że Wojewoda łódzki zarządził sanitarny odstrzał dzików między innymi w naszym obwodzie nadpilickim. Szczegóły przekaże zainteresowanym podłowczy - Bogdan Borkowski.


bn4