Ważne informacje:
I RATA SKŁADKI DO KOŁA: 300 ZŁ  DO 15.05.2018r.
II RATA SKŁADKI DO KOŁA: 300 ZŁ DO 15.09.2018R
III RATA SKŁADKI: PO ROZLICZENIU PRAC GOSPODARCZYCH DO 31.03.2019

Co po strzale?

Jeżeli Pozyskałeś zwierzynę zgodnie z wydanym pozwoleniem, po tradycyjnym ostatnim kęsie i sprawieniu zwierza pamiętaj o następujących, koniecznych procedurach:

 

1. Wpisz tuszę w "odstrzał" przed podjęciem czynności transportowych.

2. W gajówce - zważ zwierzynę, wypełnij odpowiednie dokumenty: książka wyjść, zestawienie zbiorcze i ew. protokół pobrania zwierzyny na użytek własny.

3. Jeżeli jesteś w obwodzie 386 - powiadom o tym fakcie podłowczego Ryszarda Ślusarczyka - tel.  502 953 713. 

4. Jeżeli jesteś w obwodzie 205 - powiadom o tym fakcie podłowczego Bogdana Borkowskiego - tel. 600 787 765.

5. Jeżeli decydujesz się na pobranie zwierzyny na użytek własny to protokół pobrania prześlij na adres Koła w ciągu 14 dni od pozyskania. W tym samym okresie czasu ureguluj opłatę za zwierzynę.

PROSIMY NIE ZOSTAWIAĆ PROTOKOŁU POBRANIA W GAJÓWCE STUDZIANNA.

 

INFORMACJA O TUSZACH BRANYCH NA WŁASNY UŻYTEK:

Zarząd wprowadził w życie, zatwierdzony na NWZ we wrześniu 2011r. sposób losowego ważenia zwierzyny branej na własny użytek. Informację o konieczności okazania tuszy otrzymacie od łowczego lub odpowiedniego podłowczego. Prosimy więc o właściwą ocenę. Jeżeli nie macie pewności, to wagi są dostępne w gajówce Studzianna oraz u podłowczego Ryszarda Ślusarczyka. Przypominamy, że  każda tusza brana na własny użytek, która po strzale jest oceniona przez mysliwego na II klasę skupową, podlega obligatoryjnej kontroli. W przypadku nadużyć będą wyciągane przykre konsekwencje przewidziane prawem.